Ono što želimo da istaknemo našim postojećim i budućim poslovnim saradnicima i svim profesionalnim vozačima jeste naš CPC centar Buagrinović za obuku profesionalnih vozača. Za naše polaznike, sa kojima će sarađivati profesionalni, a pre svega, iskusni predavači, obezbedili smo učionice čiji je kapacitet 56 mesta.

Osnovnu obuku su u obavezi da pohađaju  svi vozači  koji su stekli pravo na upravljanje vozilom nakon 30-og decembra 2019. godine. Osnovna obuka zavisi od stepena obrazovanja vozača i može biti organizovana u trajanju od 280 nastavnih časova ili u trajanju od 140 nastavnih časova.

Periodičnu obuku/seminare pohađaju svi profesionalni vozači koji su stekli sertifikat o stručnoj kompetentnosti – CPC karticu, čiji je rok važenja 5 godina. 

Vozač je, ukoliko želi da produži CPC karticu nakon njenog isteka, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (po članu 203 i članu 204)  u obavezi da pohađa seminare unapređenja znanja u trajanju od 35 nastavnih časova, jedan seminar godišnje. 

Ovi seminari sadrže najmanje 7 časova (od 45 minuta) i organizuju se kao jednodnevni.