Slide Tehnicki pregled Bugarinovic BAŽDARANJE
TAHOGRAFA

BAŽDARENJE TAHOGRAFA

Naš posao je da utvrdimo ispravnost vašeg uređaja, da ga dovedemo u stanje koje je proizvođač predvideo, da utvrdimo da vaš tahograf ispunjava zakonom propisane uslove i da za to izdamo odgovarajuće uverenje.

Naša radionica za servis i baždarenje tahografa vam nudi preglede, kalibracije, ugradnju tahografa, ugradnju senzora kretanja (davač impulsa), popravku tahografa, zamenu instalacije tahograf-davač, programiranje univerzalnih digitalnih tahografa, ugradnju Geo Loc antene za IMS, ugradnju DLD uredjaja za daljinsko skidanje podataka, skidanje podataka sa digitalnih tahografa i kartica vozača, analizu tih podataka.

Volvo kamion, Bugarinovic Transport

SERVISIRANJE, BAŽDARANJE I IZDAVANJE UVERENJA