Zakazivanje termina za CPC obuku

CPC centar za obuku profesionalnih vozača Bugarinović, nudi Vam tri seminara. Nazive i opise možete pogledati u nastavku.

Kontakt telefon: +381 60 191 0001

Vozači će moći više da saznaju o kvalifikacionoj kartici, vrstama obuka i sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Takođe i o održavanju vozila i priključnih vozila, koje su odgovornost vozača i obaveze u slučaju nastanka štetnog događaja.

Vozači će slušati o osnovnim propisima iz oblasti vremena upravljanja I odmora vozača, kao I o radnom vremenu vozača u transportu. Vrstama I namenama tahografa , rad sa analognim I digitalnim tahografom.

Vozači će se upoznati sa problemima pri korišćenju tahografskog uređaja, neispravnostima I kaznama za učinjene prekršaje. Evidentiranje raspoloživosti I radnog vremena u toku dana, korišćenje obaveznih pauza I odmora.

Zakazivanje

Zakažite termin pomoću forme za prijavu