Kompanija Bugarinović nudi obuku, pripremu i polaganje za dobijanje KODE 95. U nastavku možete pogledati detaljan opis ponude za dobijanje KODE 95.

Svaki vozač koji je zaposlen u državama EU kao vozač i koji vozi motorna vozila iznad 3.500 kg NDM (najveće dozvoljene mase vozila), mora imati položenu temeljnu kvalifikaciju – kod 95.

Temeljna kvalifikacija služi kao dokaz, da je vozač kvalificiran za rad vozača motornih vozila iznad 3.500 kg NDM. Temeljnu kvalifikaciju moraju obaviti/položiti (od 10.09.2008) svi vozači koji vrše javni prevoz putnika i (od 10.09.2009) svi vozači, koji vrše javni prevoz robe, sa vozilima kojih NDM je iznad 3.500 kg. Nakon uspješno položenog ispita temeljne kvalifikacije vozač dobija diplomu, na osnovu koje na administrativnoj jedinici zamoli za upis kode 95 u vozačku dozvolu (ako ima Slovensku) ili se mu izda posebna kartica vozača, u kojoj se upiše kod 95.  Kod 95 se dobija za rok od 5 godina.   Ako nadzorno tijelo ustavi vozača, koji vozi motorno vozilo iznad 3.500 kg NDM i nema upisane kode 95, tom vozaču se zabrani nastaviti vožnju i također se tog vozača sankcioniše. Vozači koji žele obaviti/položiti temeljnu kvalifikaciju, to mogu učiniti na sljedeči način: 

 • sa ispitom: teoretski deo (najmanje 4 sata) i praktični deo – vožnja (najmanje 2 sata)

Ka ispitu iz temeljne kvalifikacije mogu pristupiti kandidati, koji imaju važeču vozačku dozvolu i položenu bar jednu od kategorija C, CE ili D.

ISPIT JE PODELJEN NA 2 DIJELA;

 • praktični deo, gde kandidata uz prisustvo instruktora vožnje i predsednika ispitne komisije ocjene iz praktične obuke,
 • teoretski deo, se piše kao ispitna pola. Ispitna pola je podeljena na 3 dela, vrijeme za rješavanje ispita je ograničeno na 180 minuta.

Za prijavu Vam je potrebno:

 • osobni/lični dokument, pasoš
 • vozačka dozvola ili potvrda o položenom vozačkom ispitu
 • dokaz o zapošlenju ili potvrda o namjeravanovom zapošljenju kod firme koja ima sedež u Republiki Sloveniji, moraju podnjeti državljani trećih država (Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Albanije, Rusije, Ukrajine, Belorusije, …)

Kada vozaču nije potrebno polagati temeljnu kvalifikaciju?

Polaganje temeljne kvalifikacije su izuteti sledeči vozači vozila:

 • ako maksimalna brzina vozila ne prelazi 45 km/h 
 • koje koristi slovenska policija, vojska, civilna zaštita ili vatrogasci 
 • na kojima se obavljaju testne vožnje za tehnična poboljšanja, popravku ili održavanje novih ili renoviranih vozila, koja još nisu bila dana u upotrebu
 • koja se upotrebljavaju za hitne slučajeve (hitna služba) ili za spasilačke akcije 
 • koja se upotrebljavaju za sate vožnje za osobe, koje vozačku dozvolu ili temeljnu kvalifikaciju 
 • koja prevoze material i opremu, koju vozač upotrebljava za svoj rad, ako vožnja tog materiala ili opreme nije glavna vozačeva djelatnost 
 • koja se upotrebljavaju za lične/osobne potrebe

Redovno osposobljavanje / Redovna obuka

Tečaj redovnog osposobljavanje (redovna obuka) je obavezan za sve vozače, jer samo na osnovi redovnog osposobljavanja mogu šoferi da produže kodu 95 i to za 5 godina. Tečaj se odvija u obliku predavanja, koje traje 7 školskih sati. U roku od 5 godina moraju kandidati saslušati 5 predavanja po 7 sati/predavanje, šta je ukupno 35 sati za 5 godina.

Posle svakog predavanja (od 7 sati) kandidat dobije potrdu, sa kojim se potvrđuje, da je prisustvovao na predavanju.
Kad kandidati prikupe 5 potvrda, se jim na osnovi tih 5 potvrda izda diploma, sa kojom na administrativnoj jedinici dadnu ulogu za produženje kode 95.