Obezbeđivanje tereta - Bugarinovic Transport
15766
post-template-default,single,single-post,postid-15766,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive,elementor-default
 

Obezbeđivanje tereta

Obezbeđivanje tereta

Za naš posao je obezbeđivanje tereta od životnog značaja. Ne samo zbog materijalne vrednosti tereta, već i zbog sigurnosti po zdravlje i sve učesnike u saobraćaju. Zato smo pokušali da u ovoj temi podelimo savete. Najpre osnovne stvari o tome.

berlin-2

Teret mora biti obezbeđen tako da ne može da se odgura, pretumba, pomeri ili ispadne sa vozila usled truckanja ili prevrtanja vozila. Način obezbeđivanja tereta bira se u skladu sa svojstvima tereta (zaključavanje, blokiranje, direktno vezivanje, vezivanje gornjeg dela tereta ili kombinacija navedenog). Oprema za obezbeđivanje tereta treba da odgovara uslovima na putu, tj. mora da bude u stanju da izdrži eventualna nagla kočenja, nagla skretanja da bi se izbegla prepreka na putu, loše puteve, loše vremenske uslove itd.

Nakrivljenost i prevrtanje – uz mere kojima se sprečava klizanje tereta, neophodno je dodatno pričvrstiti teret kako ne bi mogao da se nakrivi i prevrne. Rizik od prevrtanja zavisi od visine težišta i dimenzija tereta, a izračunava se na osnovu visine, širine i dužine tereta. Naročitu pažnju treba obratiti ako se težište tereta ne nalazi u sredini tereta.

Tvrdoća tereta – ako je teret mekan (npr: vreće ili torbe), a prevozi se na otvorenoj platformi, treba ga učiniti što “tvrĎim” kako bi se mogao privezati, tj. treba popuniti praznine izmeĎu njegovih delova tako što će se postaviti daske, daske “za hodanje” i pomoćni ugaonici. Količina materijala potrebnog za blokiranje/podupiranje zavisi od toga koliko je roba tvrda.

Preraspodela opterećenja – kada se bilo koji teret stavi na vozilo, ne smeju se preći propisane dozvoljene dimenzije, maksimalno osovinsko opterećenje i maksimalna bruto težina. Treba uzeti u obzir i minimalno osovinsko opterećenje kako bi se osigurala stabilnost, upravljanje i kočenje. Poteškoće s preraspodelom opterećenja nastaju ako se tokom puta utovaruje ili istovaruje deo tereta, stoga se ne sme zanemariti efekat na bruto težinu, individualno osovinsko opterećenje, obezbeĎenje i stabilnost tereta.

udes

Preuzmite Pravilnik o obezbeđenju tereta u drumskom saobraćaju – pravilnik.

Ako se ne pridržavate gore navedenih saveta, mogu se dogoditi saobraćajne nezgode. Sačuvajte život drugih i vas samih!
0-02-05-b5cfc9d9612aa3f9b7b857e570a91c7d618e5cc42dfc01b1b0a7dab22eb604b7_full0-02-05-59e6d00fdf59e354fd08e54f3b4da14b0b4033807cae0faf5fd45d5e3d3f66e2_full
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.